Soal Kelas XII : PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN - 2

Soal Kelas XII : PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN - 2
Share
1. Pertumbuhan diartikan sebagai suat proses perubahan ukuran tubuh suatu makhluk. Berikut merupakan salah satu pertumbuhan pada tumbuhan, yakni …
a. membesarnya batang
b. berbunga
c. berbuah
d. berkecambah
e. terbentuknya rambut akar
2. Perhatikan gambar berikut.

Aktivitas pertumbuhan sekunder dari bagian bernomor 3 akan menghasilkan …
a. felem dan feloderm
b. ke arah dalam membentuk felem, ke arah luar membentuk felogen
c. lingkaran tahun dan kambium intravaskuler
d. ke arah dalam membentuk xilem, ke arah luar membentuk floem
e. ke arah dalam membentuk floem, ke arah luar membentuk xilem
3. Pengertian dari temperatur optimum pada proses pertumbuhan adalah …
a. temperatur tertinggi di mana tumbuhan masih dapat hidup
b. temperatur tertinggi di suatu daerah di mana tumbuhan tak dapat hidup
c. temperatur yang dapat memengaruhi tumbuhnya tumbuhan sehingga tumbuhan mudah layu
d. temperatur yang paling sesuai bagi pertumbuhan suatu jenis tumbuhan
e. temperatur terendah di mana tumbuhan masih dapat hidup
4. Suatu tumbuhan mengalami defisiensi unsur Mn2+. Hal yang akan terjadi adalah …
a. tumbuh kerdil
b. batang tumbuh lemah
c. nekrosis
d. daun muda menggulung
e. layu
5. Hormon tumbuhan yang merangsang pertumbuhan sel baru pada jaringan yang luka adalah …
a. kaulokalin
b. auksin
c. asam traumalin
d. filokalin
e. giberelin
6. Ketika tumbuhan mengalami pembelahan sel kelamin pada bunga, tahap tersebut dapat dikatakan sebagai …
a. perkembangan
b. pertumbuhan
c. regenerasi
d. etiolasi
e. reproduksi
7. Perkembangan makhluk hidup dapat diartikan sebagai …
a. penambahan bahan dan perubahan substansi yang dapat diukur
b. penambahan jumlah sel hanya pada titik tumbuh
c. pertambahan volume yang dapat diukur dan bersifat tidak dapat kembali
d. menuju kedewasaan dan tidak dapat diukur
e. perubahan yang berlangsung tanpa batas
8. Dalam perkembangan, tumbuhan dari waktu ke waktu mengalami pertambahan volume dan ukuran. Proses tersebut disebabkan oleh …
a. bertambah banyaknya sel di dalam jaringan
b. bertambah besar dan bertambah banyaknya sel di dalam jaringan
c. pembesaran dan pemanjangan sel
d. bertambah panjangnya sel di dalam jaringan
e. penebalan dinding sel
9. Perkembangan pada makhluk hidup adalah suatu proses …
a. menuju pertumbuhan sekunder
b. pertambahan volume
c. perubahan substansi
d. pertambahan jumlah sel
e. menuju kedewasaan
10. Faktor-faktor eksternal yang memengaruhi pertumbuhan tumbuhan adalah …
a. temperatur, kelembapan, bibit unggul, tanah
b. kelembapan, cahaya, temperatur, genetis
c. cahaya, temperatur, kelembapan, hormon
d. air, kelembapan, temperatur, udara
e. hormon, air, kelembapan, tanah
11. Dalam perkecambahan, biji dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang pada umumnya diperlukan untuk perkecambahan adalah …
a. oksigen, air, dan keadaan gelap
b. oksigen, temperatur yang hangat, dan air
c. oksigen, temperatur yang hangat, dan terang
d. oksigen, temperatur yang lembap, dan gelap
e. oksigen, sinar, dan karbonsioksida
12. Selain dapat menghambat pembelahan sel, etilen dapat membantu …
a. pengguguran daun
b. pematangan buah
c. pembelahan sel
d. dormansi pucuk
e. perbungaan
13. Pada tumbuhan yang ditanam di tempat gelap akan memiliki ciri sebagai berikut …
a. memiliki daun yang sempit
b. memiliki jaringan mesofil yang tebal
c. kloroplas yang cukup
d. transpirasi yang tinggi
e. tumbuh cepat, tetapi abnormal
14. Kecambah yang tumbuh di tempat gelap, batangnya lebih panjang daripada yang tumbuh di tempat terang. Oleh karena itu, muncul dugaan bahwa …
a. gelap adalah faktor pemacu pertumbuhan
b. cahaya memicu pertumbuhan
c. cahaya menimbulkan pembentukan racun
d. hormon mempercepat pertumbuhan batang
e. cahaya mempercepat pertumbuhan
15. Auksin yang dibentuk pada ujung kecambah akan dipengaruhi oleh cahaya. Apabila disinari pada satu sisi saja, kecambah tersebut akan …
a. tidak tumbuh
b. tumbuh lurus
c. tumbuh ke arah datangnya cahaya
d. tumbuh bengkok
e. tumbuh berlawanan dengan arah datangnya cahaya
16. Berikut adalah faktor internal yang memengaruhi pertumbuhan, yakni …
a. air
b. zat hara
c. hormon
d. mineral
e. pupuk
17. Perhatikan gambar di bawah.

Pemberian hormon giberelin pada gambar tersebut memengaruhi pertumbuhan …
a. daun
b. akar
c. bunga
d. buah
e. batang
18. Berikut bukan merupakan faktor eksternal pada pertumbuhan tumbuhan, yakni …
a. cahaya
b. temperatur
c. air
d. kesuburan tanah
e. hormon
19. Tepi daun yang menggulung pada suatu tumbuhan menandakan bahwa tumbuhan tersebut kekurangan unsur …
a. tembaga
b. mangan
c. besi
d. kalium
e. magnesium
20. Perbedaan antara temperatur siang dan malam dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan tumbuhan. Respons tumbuhan terhadap pencahayaan tersebut dinamakan …
a. fotoperiodisme
b. long-day plant
c. short-day plant
d. neutral-day plant
e. termodinamika

0 Response

Post a Comment

Silahkan berkomentar mengenai posting di atas. Terima kasih telah mengunjungi Excellent Education. Semoga Bermanfaat. :)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel